Katastar, gruntovnica i geodeti
Geodeti i katastar
Kontakt adresa
  • Ako imate bilo kakvih pitanja javite se na adresu: geodetnet@net.hr. Budem li Vam u mogućnosti pomoći, bit će mi zadovoljstvo.
Brojač posjeta
Oglasi
Google Search
Custom Search
Blog
ponedjeljak, rujan 17, 2012

Zakonom o postupanju s nezakonitom izgrađenim zgradama (NN 86/12) propisano je da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenje o izvedenom stanju podnositelj treba priložiti tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade ili kraće geodetske snimke.

Geodetsku snimku izrađuje  i  ovjerava ovlašteni inženjer geodezije. Za razliku od geodetskog elaborata za  evidentiranje podataka o zgradama koji se je izrađivao kod postupka legalizacije prema odredbama starog zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, geodetski snimak se ne ovjerava u nadležnom uredu za katastar, već ga ovjerava samo ovlašteni inženjer geodezije. Izrađuje se u najmanje pet primjeraka (po potrebi i više) od kojih se tri prilažu zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dok po jedan primjerak zadržavaju naručitelj izrade te ovlašteni inženjer geodezije koji ga je izradio.

Osnovna namjena geodetskog snimka je da se utvrdi na kojoj katastarskoj čestici se nalazi izgrađeni objekt (ili na više njih) te da se snimljeni objekt preklopi na DOF5/2011 kako bi se moglo utvrditi da li je objekt koji se nalazi na terenu vidljiv na DOF5/2011, što je uvjet za postupak legalizacije.

Sastavni dijelovi geodetskog snimka su geodetski snimak u mjerilu M 1:1000 (po potrebi i krupnije mjerilo na primjer 1:500), geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011 u mjerilu M 1:2000 te tehničko izvješće. Također, u geodetskom snimku treba biti priložena i preslika suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Geodetski snimak se izrađuje samo u svrhu ishođenja rješenja o izvedenom stanju, i to u slučajevima kada objekt ili objekti koji se legaliziraju nisu evidentirani (ucrtani) na kopiji katastarskog plana. Ako su evidentirani, tada se prilaže samo kopija katastarskog plana, koja se prilaže i kod postupka legalizacije pomoćnih objekata.

 

 

*NAPOMENA: Svi podaci koje je moguće pronaći na ovim stranicama su isključivo informativnog karaktera te autor ni na koji način ne odgovara za eventualnu štetu nastalu njihovom primjenom.

 

geodetnet @ 10:42 |Komentiraj | Komentari: 0
Oglasi
Anketa
Jesu li Vam postovi na ovim stranicama bili od koristi?Anketa
Hoćete li krenuti u legalizaciju bespravno sagrađenih objekata?
Prijedlozi i sugestije
  • Imate li ideju za neku temu o kojoj biste htjeli da se piše na ovom blogu ili sugestiju kako poboljšati sadržaj bloga, javite se na adresu: geodetnet@net.hr
Index.hr
Nema zapisa.